Vandinstallationen er en teknisk installation, der bringer vandet fra anboring på hovedledning til tapsted.

Alt arbejde i forbindelse med vandinstallationer, skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Som hovedregel skal du altid have autoriseret vvs installatør til at reparere og montere faste installationer inden for vvs. Hvis der sker en skade i forbindelse med de faste installationer og arbejdet ikke er udført af en autoriseret vvs installatør, kan forsikringen afvise at dække omkostningerne for udbedring.